Privacy en disclaimer

TopKleurplaat.nl is een project van DYC media. Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Eventuele gegevens die je achterlaat worden niet openbaar gepubliceerd of door ons verkocht aan derden. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Op deze pagina lees je meer over ons privacybeleid en de disclaimer.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. TopKleurplaat.nl gebruikt cookies om de website beter te laten werken. Voor statistische en advertentiedoeleinden en om sociale media goed te laten functioneren, worden cookies op jouw computer opgeslagen.

Dit zijn kleine stukjes informatie waarmee je bij een bezoek aan de website kunt worden herkend. Cookies zijn nooit te herleiden naar een individu. Wel kunnen we informatie over het gebruik van onze site delen met onze partners voor sociale media, advertenties en statistieken. Onze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die bekend is door het gebruik van hun diensten.

Bij je eerste bezoek aan TopKleurplaat.nl en vervolgens op gezette tijden vragen we om je toestemming om cookies te plaatsen. Je kunt eerder verleende toestemming te allen tijde wijzigen via de link ‘Cookies’ in de footer van deze website.

Als je nog vragen hebt over het privacybeleid van TopKleurplaat.nl, dan kun je contact met ons opnemen. Wanneer wijziging van dit privacybeleid nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer

Door de site te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. Hoewel de content is door ons met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden we geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan kunnen inbreuk maken op intellectuele rechten.

Auteursrechten

Alle rechten op teksten en beelden zijn in handen van DYC media, behoren tot het publieke domein of zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. We hebben de kleurplaten, teksten en eventuele merknamen op deze website ontvangen van houders van de auteursrechten en anderen. Voordat je overgaat tot het overnemen van de content (inclusief teksten en afbeeldingen) of delen daarvan, moet je toestemming te vragen aan de eigenaar van de website of aan de respectievelijke eigenaren voor het auteursrechtelijk beschermd materiaal.

We gaan zorgvuldig om met auteursrechtelijk beschermd materiaal. Eventuele inbreuken op auteursrechtelijk materiaal zijn niet opzettelijk. Meen je aanspraak te kunnen maken op bepaalde teksten of beelden of heb je bezwaar tegen het gebruik van jouw merknaam in een artikel, neem dan contact met ons op. Vermeld in je bericht het volgende:

(a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
(b) een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop je aanspraak wilt maken;
(c) de precieze url of een omschrijving van de plaats waarbij het vermeende materiaal dat inbreuk maak is te vinden;
(d) een verklaring van jezelf waarin je laat weten waarom er volgens jou geen toestemming door jou of door de uitgever is gegeven;
(e) een fysieke of elektronische handtekening van jezelf of de persoon die een machtiging heeft om namens jou te handelen.

Eventuele inbreuken op auteursrechtelijk beschermd materiaal zullen we dan onmiddellijk verwijderen.

DMCA Takedown Notice

All Content on TopKleurplaat.nl was readily available in various places on the Internet and believed to be in public domain. Some Content is believed to be posted within our rights according to the U.S. Copyright Fair Use Act (title 17, U.S. Code.)

If you believe any Content that appears on TopKleurplaat.nl violates copyright law, please email us at Post {at} Top Kleurplaat {dot} nl or use the Contact Us page to let us know. The Content in question will be removed as soon as possible. Please make sure to include the following:

(a) your name, address, telephone number, and email address;
(b) a description of the copyrighted work that you claim has been infringed;
(c) the exact URL or a description of each place where alleged infringing material is located;
(d) a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use has not been authorized by you, your agent, or the law;
(e) your electronic or physical signature or the electronic or physical signature of the person authorized to act on your behalf.

Copyright infringes of text or images will be removed immediately.